Page 16

Mesterhus - Moderne hus 2013/14

Moderne hus enebolig med bi-leilighet for skrå tomt Mesterhus Marita Moderne vinkelhus på to plan med separate innganger. Begge etasjer er utstyrt med stue, kjøkken, soverom og bad. dermed får man et hus som er ypperlig egnet til generasjonsbolig eller utleie. Full takhøyde i begge etasjer. Les mer om dette huset på mesterhus.no/marita.Vedlegg E-r i. © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirke © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. Vedlegg E- © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. FASADE 1 Vedlegg E- FASADE 3 1 : 100 © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. Vedlegg E- 1 : 100 ANMERKNINGER: ANMERKNINGER: - Mål refereres til utside bindingsverk - Mål refereres til utside bindingsverk SYMBOLFORKLARING; FASADE 1 Kotehøyde SYMBOLFORKLARING; 1 : 100 ? Kotehøyde Høyder FASADE 3 FASADE 4 ? Høyder FASADE 2 Eksisterende terreng - - - - 1 : 100 1 : 100 1 : 100 - - - - Eksisterende terreng Planert terreng Planert terreng MÅL: TILTAKSART: TEGN, INNHOLD: TILTAKSHAVER: Revisjoner REV DATO REVISJON Sign: Fasade 3 og 4 Enebolig 1 : 100 Revisjoner TILTAKSHAVER: TEGN, INNHOLD: TILTAKSART: MÅL: REV DATO REVISJON Sign: Fasade 1 og 2 Enebolig 1 : 100 TEGN.NR: MH Marita 05 15.11.10 TEK10, Unikus AS, KRF BYGGEPLASS: PROSJEKT: TEGN.NR:MH Marita04G.nr/B.nr:REV.:PROSJEKT NR:TEGN:DATO: PROSJEKT: BYGGEPLASS: KRF TEK10, Unikus AS 15.11.10 G.nr/B.nr: ARKITEKT: REV.: 07.04.09 MSS/GS 6855 KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: KOMMUNE: 07.04.09 MSS/GS 6855 ANMERKNINGER: ANMERKNINGER: - Mål refereres til utside bindingsverk - Mål refereres til utside bindingsverk SYMBOLFORKLARING; SYMBOLFORKLARING; Kotehøyde Kotehøyde ? Høyder FASADE 4 ? Høyder FASADE 2 Eksisterende terreng - - - - 1 : 100 1 : 100 - - - - Eksisterende terreng Planert terreng Revisjoner TILTAKSHAVER: TEGN, INNHOLD: TILTAKSART: MÅL: Planert terreng EV DATO REVISJON Sign: BYGGEPLASS: Fasade 3 og 4 Enebolig 1 : 100 Revisjoner TILTAKSHAVER: TEGN, INNHOLD: TILTAKSART: MÅL: TEGN.NR: MH Marita 05 REV 15.11.10 TEK10, Unikus AS, REVISJON Sign: BYGGEPLASS: PROSJEKT: Enebolig TEGN.NR: 1 : 100Fasade 1 og 2KRFDATO PROSJEKT: KRF TEK10, Unikus AS 15.11.10 G.nr/B.nr: 07.04.09 MSS/GS 6855 G.nr/B.nr: MH Marita 04REV.:PROSJEKT NR:TEGN: DATO: ARKITEKT: KOMMUNE: REV.: PROSJEKT NR: TEGN: DATO: ARKITEKT: 07.04.09 MSS/GS 6855 KOMMUNE: 1:12 STUE/TRAPP/KJØK 49,9 m² 1. etasje (1:150) BOD/HEIS 2,7 m² 1:12 GANG 7,2 m²SOV7,7 m²5,5 m²BOD nderetasje/bi-leilighet (1:150) WC 2,7 m² ENTRE STUE/KJØK 13,6 m² 22,2 m² 1:12 STUE/TRAPP/KJØK49,9 m² BAD/VASK 7,1 m² SOV BOD/HEIS 8,3 m² 5,0 m² BOD/HEIS BOD 5,5 m² SOV 2,7 m² GANG 7,2 m²ENTRE 8,1 m² 7,7 m² 1:12 SOV 12,9 m² WC 2,7 m² ENTRE STUE/KJØK u 13,6 m² BAD/VASK 22,2 m² Bod 1:123,0 m²5,5 m² BAD/VASK 7,1 m² U.ETG 8,3 m² BOD/HEIS 1.ETG5,0 m²SOV SOV 12,1 m²ENTRE 8,1 m² 1:12 SOV TEGN, INNHOLD: 12,9 m² MÅL: Katalog 1 : 100 BAD/VASK Bod PROSJEKT: 5,5 m² 3,0 m² MH 226 M-S Marita REV: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: TEGN.NR: REV TEK10, Unikus 01.12.08 HH 2008000 07.01 Alle våre hus kan tilpasses etter eget ønske. dette er et eksempel på hvordan fasade- og planløsning kan være. U.ETG SOV 1.ETG 12,1 m² 16 TEGN, INNHOLD: MÅL:


Mesterhus - Moderne hus 2013/14
To see the actual publication please follow the link above