Page 25

Mesterhus - Moderne hus 2013/14

Moderne hus Illustrasjon av Mesterhus Marianne med stående trekledning. 1:12 SOV 1. etasje (1:150) d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. FASADE 4FASADE 1 © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ve SPORTSBOD 4.8 m² VASK © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. 5.5 m² 11.0 m² VF © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i. 6.3 m² BOD FASADE 1 FASADE 4 5.9 m² GANG 9.6 m² WC/DUSJ 3.8 m² FASADE 1 FASADE 4 FASADE 1 FASADE 4 KJØKKEN/STUE FASADE 3 FASADE 2 44.5 m² SPIS 16.9 m² SOV REV: DATO: FASADE 3 SIGN: TILTAKSHAVER: FASADE 2REVISJON: 13.5 m² BYGGEPLASS:G.nr/B.nr: P Te KOMMUNE: 8089 B E-ma REV: DATO: REVISJON: SIGN: TILTAKSHAVER: BYGGEPLASS: GANG FASADE 3 FASADE 2 KOMMUNE: 8089 B PTeE-maG.nr/B.nr: 5.9 m² FASADE 3 FASADE 2 REV: DATO: REVISJON: SIGN: TILTAKSHAVER: TEGN, INNHOLD: TILTAKSART: MÅL: Fasader Enebolig 1 : 100 BYGGEPLASS: BAD G.nr/B.nr: Terminalveien 10 ARKITEKT: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: TEGN.NR:MH 242 MariannePROSJEKT: Postboks 4104, KOMMUNE: 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 9.8 m² E-mail: post@unikus.no Grethe Saetveit 15.12.10 RT 09.03 TILTAKSHAVER: TEGN, INNHOLD: REV: DATO: REVISJON: SIGN: TILTAKSART: MÅL: Fasader Enebolig 1 : 100 BYGGEPLASS: MH 242 Marianne PROSJEKT: G.nr/B.nr: Postboks 4104, Terminalveien 10 ARKITEKT: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: TEGN.NR: E-mail: post@unikus.no Grethe Saetveit 15.12.10 RT 09.03 KOMMUNE: 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 SOV 15.8 m² Arkitekt: Grethe sætveit Fakta største lengde 15,4 m TEGN, INNHOLD: MÅL: Plan største bredde 15,4 m 1 : 100 1- Etg PROSJEKT: Bebygd areal 198 m2 MH 242 Marianne 2Bruksareal 1. etasje 159 m REV: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: TEGN.NR:2Bruksareal totalt 159 m09.01RT18.11.10 Primære rom 148 m2 Alle våre hus kan tilpasses etter eget ønske. dette er et eksempel på hvordan fasade- og planløsning kan være. 25


Mesterhus - Moderne hus 2013/14
To see the actual publication please follow the link above