Page 46

Mesterhus - Moderne hus 2013/14

Moderne hus © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførendetegnekontor ikke medvirker i. Mesterhus Melinda med pulttak for skrå tomt. 5.2 m² 1. etasje (1:150)BOD Plantegninger for skrå tomt es ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførendetegnekontor ikke medvirker i. BAD/VASK 5.8 m² BALKONG 11.8 m² GANG 11.4 m² BOD/GARD. 4.2 m² KJØKKEN/STUE 37.9 m² SOV 10.5 m² Mesterhus Melinda med flatt tak for skrå tomt. © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførendetegnekontor ikke medvirker i. BOD 5.2 m² Fakta © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførendetegnekontor ikke medvirker i. 1. ETASJE 5.6 m² U. etasje (1:150)BAD6.1 m²BODFASADE 2tegnekontor ikke medvirker i.FASADE 1d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes vetegnekontor ikke medvirker i.d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ve Arkitekt: Sigurd V. Snarset og Sara Ezeta Største lengde 10,2 m BAD/VASK 9.4 m²SOV5.8 m² 1.8 m² Største bredde 10,9 m VASKALKONGFASADE 2FASADE 1 Bebygd areal 106 m2 11.4 m² FASADE 3 FASADE 4 4.0 m²FASADE 2GANGFASADE 1 Bruksareal 1. etasje 73 m2 FASADE 2 GANG7.2 m² 1 : 100MÅL:EneboligTILTAKSART:FASADERTEGN, INNHOLD:TILTAKSHAVER:SIGN:REVISJON:DATO:REV:FASADE 1 Bruksareal underetasjen 71 m2 KOMMUNE: 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 ARKITEKT: Sara ezeta DATO:20.11.12 TEGN: se/rt PROSJEKT NR: TEGN.NR:09.03120460248 M-L Melinda - skrå tomt/pulttakPROSJEKT: Postboks 4104,Terminalveien 10E-mail: post@unikus.noBYGGEPLASS:G.nr/B.nr: Bruksareal totalt 143 m2 FASADE 3 BOD/GARD. FASADE 4FASADE 4FASADE 34.2 m² Primære rom 135 m2 REV: DATO: REVISJON: SIGN: BYGGEPLASS: PROSJEKT: TILTAKSART: MÅL: 1 : 100 SOV TV-STUE SOVEnebolig248 M-L Melinda - skrå tomt/pulttakTEGN, INNHOLD:FASADER Postboks 4104,TILTAKSHAVER:G.nr/B.nr:KJØKKEN/STUE Terminalveien 10 37.9 m² REV: DATO: REVISJON: FASADE 3 SIGN: TILTAKSHAVER: FASADE 4 TEGN, INNHOLD: TILTAKSART: MÅL: 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 ARKITEKT: Sara ezeta DATO:20.11.12 TEGN: se/rt PROSJEKT NR: TEGN.NR:09.03 9.3 m² 14.4 m² 11.0 m²120460E-mail: post@unikus.noKOMMUNE: FASADERREV: Enebolig DATO: 1 : 100 REVISJON: SIGN: BYGGEPLASS: 248 M-L Melinda - skrå tomt/pulttak PROSJEKT: Postboks 4104, G.nr/B.nr: TEGN.NR: PROSJEKT NR: TEGN: DATO: ARKITEKT: Terminalveien 10 Sara ezeta 20.11.12 se/rt 120460 09.03 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 KOMMUNE: A 02.12.12. Stiplet hvitevarer EJB E-mail: post@unikus.no SOV 10.5 m² BYGGEPLASS: PROSJEKT: TILTAKSART: MÅL: 1 : 100EneboligFASADER248 M-L Melinda - skrå tomt/pulttakTEGN, INNHOLD: Postboks 4104,TILTAKSHAVER:G.nr/B.nr: SIGN: REVISJON: DATO: REV: TEGN.NR: PROSJEKT NR: TEGN: DATO: ARKITEKT: Terminalveien 10 Sara ezeta 20.11.12 se/rt 120460 09.03 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 KOMMUNE: E-mail: post@unikus.no Alle våre hus kan tilpasses etter eget ønske. Mesterhus Norge Dette er et eksempel på hvordan fasade- og planløsning kan være. 46


Mesterhus - Moderne hus 2013/14
To see the actual publication please follow the link above