Page 49

Mesterhus - Moderne hus 2013/14

MoDERnE HUS 2. etasje (1:150) SOV 15.1 m² SOV 18.1 m² GALLERI/GANG D N GANG32.8 m²E T BAD 23.1 m² N BAD/VASK11.3 m² E P 10.0 m² Å Takvinduene forsterker den lyse og åpne følelsenSTUE41.2 m² i Mesterhus Mira. BOD 7.7 m² SOV 15.1 m² KJØKKEN VF ARBEID/SOV 11.4 m² 5.1 m² 9.9 m² 2. etg. 1:12 1. etg. 1. etasje (1:150) TEGN, INNHOLD: MÅL: Katalog 1 : 1 PROSJEKT: MH 225 M-S Mira REV: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: TEGN.NR: 18.1 m² 01.12.08 HH 2008000 07.TEK 10, Unikus, 27.09.10SOV GANG 23.1 m² BAD/VASK 10.0 m² Trappene mellom første og andre etasje ligger midt i mot inngangspartiet og gir et lyst og luftig inntrykk. STUE 41.2 m² BOD 7.7 m² KJØKKEN VF ARBEID/SOV 11.4 m² 5.1 m² 9.9 m² tegnekontor ikke medvirker i. d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ve tegnekontor ikke medvirker i. d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ve 1:12 1. etg. FASADE 4 FASADE 1 FASADE 4 FASADE 1 tegnekontor ikke medvirker i. tegnekontor ikke medvirker i. d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende d foretagender som Mesterhus Norge eller utførende © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ve © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ve TEGN, INNHOLD: MÅL: Katalog 1 : 100 PROSJEKT: MH 225 M-S Mira REV: DATO: TEGN: PROSJEKT NR: TEGN.NR:FASADE 3FASADE 2 TEK 10, Unikus, 27.09.10 01.12.08 REV: DATO:REV: DATO:REVISJON:REVISJON: SIGN: SIGN: HH 2008000TILTAKSHAVER: Fasader TEGN, INNHOLD: 07.01 TILTAKSART:TILTAKSART:MÅL: 1 : 100MÅL: 1 : 100 Store vindusflater og gjennomlysning i alle rom gir en stemnings-TEGN.NR:TEGN.NR:EneboligPROSJEKT NR:EneboligPROSJEKT NR:TEGN:TEGN:DATO:DATO:MH 225 M-S MiraTEGN, INNHOLD:FasaderPROSJEKT:ARKITEKT:PROSJEKT:ARKITEKT: Postboks 4104,Terminalveien 10 Postboks 4104,Terminalveien 10BYGGEPLASS:G.nr/B.nr:TILTAKSHAVER:BYGGEPLASS:G.nr/B.nr:KRFKRFRevisjon TEK 10, UnikusRevisjon TEK 10, Unikus14.09.1014.09.10 FASADE 4 FASADE 1 FASADE 2 FASADE 3FASADE 1FASADE 4 KOMMUNE: KOMMUNE: Alle våre hus kan tilpasses etter eget ønske. 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20Brandt&Thyregod 15.10.0815.10.08 RT 070110701109.0209.02 full effekt når det er mørkt ute. Her fra huset bakside.RTBrandt&ThyregodE-mail: post@unikus.noE-mail: post@unikus.no8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 Dette er et eksempel på hvordan fasade- og planløsning kan være. Fotograf: Adam Mørk. FASADE 2 FASADE 3FASADE 3FASADE 2 MÅL: MÅL: TILTAKSART: TILTAKSART: TEGN, INNHOLD: TEGN, INNHOLD: TILTAKSHAVER: TILTAKSHAVER: SIGN: SIGN: REVISJON: REVISJON: DATO: REV: DATO: REV: FasaderFasader Enebolig Enebolig 1 : 100 1 : 100 BYGGEPLASS: KRF KRF Revisjon TEK 10, Unikus Revisjon TEK 10, Unikus 14.09.10 14.09.10 PROSJEKT: PROSJEKT: BYGGEPLASS: 49 MH 225 M-S Mira G.nr/B.nr: Postboks 4104, Postboks 4104, G.nr/B.nr: TEGN.NR: TEGN.NR: PROSJEKT NR: PROSJEKT NR: TEGN: TEGN: DATO: DATO: ARKITEKT: Brandt&Thyregod 15.10.08 15.10.08RT RT 0701109.02 09.02Brandt&Thyregod ARKITEKT: Terminalveien 10 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 Terminalveien 10 KOMMUNE: E-mail: post@unikus.no E-mail: post@unikus.no 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20 KOMMUNE:


Mesterhus - Moderne hus 2013/14
To see the actual publication please follow the link above