Page 8

Mesterhus - Moderne hus 2013/14

Moderne hus Funkis - enkel perfeksjonisme glass, stål, tre, betong, rette linjer og praktiske løsninger. Stadig flere ønsker seg funkisinspirerte boliger. men hva er egentlig funkishus, og hvor stammer stilarten fra? det er liten tvil om at funkisinspirerte boliger igjen er i fremste funksjonalistiske arkitekter, og har blant annet tiden. mange av dagens husbyggere vil ha hus inspirert av tegnet oslo Samfunnshus (1940). Arkitekt Arne Korsmo funksjonalistiske prinsipper, som blant annet kjennetegnes var viktig for utviklingen med sine funksjonalistiske bygg av enkle geometriske former, utstrakt bruk av glass, betong som brakte estetiske, funksjonalistiske impulser til norge. og stål – gjerne i tett tilknytning til naturen. Store vindus- Korsmo står bak flere av de stor funkis-villaene, blant annet flater, en kombinasjon av stående og liggende panel samt villa Stenersen i oslo. flate tak preger ofte dagens løsninger. Andre viktige arkitekter i norge var Fridtjof reppen, nicolai beer, gudolf blakstad, herman munthe-Kaas, emil mostue, funksjonelt er vakkert ole Lind Schistad, Leif grung, rolf Prag, Per grieg med fler. i dag er funkis blitt et kult, estetisk uttrykk, men på Per grieg tegnet blant annet anerkjente Sundt varemagasin 1930-tallet var det en hel bevegelse. mens modernismen i bergen. har satt sitt preg på alle sider av samfunnet på 1900-tallet, brukes funksjonalisme først og fremst om stilepoken folkefunkis og ny-funkis mellom 1925 og 1940. den rendyrkede funksjonalismen var eksklusiv og for- – Funksjonalistene var inspirert av tidens tekniske beholdt de rike, men etter hvert begynte byggmestere nyvinninger og ville ta avstand fra det etablerte. nå skulle og selvbyggere å kopiere stilen. dermed dukket begrepet ikke arkitekturen lenger være prangende, men arealeffektiv folkefunkis, også kalt byggmesterfunkis og trefunkis, opp. og arkitektene tok avstand fra unødvendig dekor og gamle Folkefunkis var hovedsakelig bygget i tre og var en stilelementer, sier professor i kunsthistorie ved ntnU og enkel og billig måte å bygge på. det ble ofte lagt stående forfatter av flere bøker om funkis, Wenche Findal. panel i første etasje og liggende i andre for å markere et viktig slagord, opprinnelig formulert i 1896 av den skillet mellom etasjene i det kvadratiske eller rektangulære amerikanske arkitekten Louis Sullivan, var «form follow huset. takene var gjerne i pyramideform, og baldakin over function»; form følger funksjon. bygningens bruk og inngangsdørene og vinduer som danner bånd rundt huset konstruksjon skulle uttrykkes i måten den ble formgitt på. var populært. i tettstedene som ble bygd ut i mellomkrigs- det som var funksjonelt var vakkert. tiden, finnes det mange eksempler på folkefunkis. ordet «funkis» er et svensk ord som ble et folkelig begrep – det er bare hus som er bygget i perioden 1925-1940 etter den store Stockholmsutstillingen i 1930. Utstillingen som kan kalles funkishus, sier Wenche Findal. – hus og ble ansett som den viktigste enkeltbegivenheten for bygninger som bygges i dag er modernistiske hus med etableringen av funksjonalismen i Skandinavia. funkisinspirerte elementer og er en videreutvikling av ideene som dominerte i funkis-årene, legger hun til. da funkis kom til norge ny-funkis er også et begrep som har dukket opp fra tid det første funksjonalistiske bygget i norge var Skansen til annen de siste årene. restaurant av arkitekt Lars backer, bygget 1927 – ny-funkis er egentlig en ganske god betegnelse på (revet 1970). bygget er regnet som ett av de aller første dagens tolkninger av funkis-begrepet, sier Findal. funksjonalistiske bygg i norden. ove bang ble en av våre 8


Mesterhus - Moderne hus 2013/14
To see the actual publication please follow the link above